Kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng gồm 21 người. Trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang là Trưởng ban. Ông Triệu Hồng Đoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh là Phó Trưởng Ban Thường trực. Ông Nông Tuấn Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế;  Ông Triệu Văn Thực, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên là Phó Trưởng Ban và 15 ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể.

hm2

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, Thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; Tổ chức ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" hàng năm và các đợt hiến máu tình nguyện trong năm; chỉ đạo việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng máu của những người hiến tặng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về an toàn truyền máu...

Quyết định này thay thế quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng.

 

D.L

Các tin tức khác