Kiện toàn thành viên Ban Quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018 - 2020" tỉnh Cao Bằng.

Ngày 04/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND, kiện toàn thành viên Ban Quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018 - 2020" tỉnh Cao Bằng, gồm 5 người.

Trưởng ban là ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế;

Phó Trưởng ban là bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế Cao Bằng;

Kế hoạch kiêm Thư ký Dự án là ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Kế toán Dự án là Bà Nguyễn Thị Huyền, Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Thủ quỹ Dự án là Bà Hoàng Thị Lương, Viên chức Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

D.L

 

 

Các tin tức khác