Lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email:sotainguyenmoitruongcb@gmail.com

Đính kèmDung lượng
Tập tin So TNMT.rar12.47 MB