Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Quan trắc và dữ liệu trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 595-STNMT.pdf4.4 MB