Lấy ý kiến góp ý dự thảo các Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 94.pdf11.81 MB