Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng (Qua Chi cục Thủy lợi, tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng)

Đính kèmDung lượng
Tập tin So NN.rar5.13 MB