Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
Tập tin So Noi vu.rar134.14 KB