Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo QĐ số 03/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
Tập tin So NNPTNT.rar705.19 KB