Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ Sửa đổi một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, 031 Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng hoặc email: soyte@caobang.gov.vn

Đính kèmDung lượng
Tập tin So Y te.rar785 KB