Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi, hỗ trợ đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mail: nvvhtt@gmail.com

Đính kèmDung lượng
PDF icon document.pdf3.4 MB