Lập lại hồ sơ gốc đối với xe cơ giới đường bộ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Lập lại hồ sơ gốc đối với xe cơ giới đường bộ

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho cá nhân tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

- Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 04(bốn) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

        Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 19: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

 

Phí, lệ phí

           Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bộ hồ sơ mới thay hồ sơ gốc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

          Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 19.doc37 KB

Mức độ: