Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2017

Ngày 01/3/2017, HĐND tỉnh ban hành thông báo số 28/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2017

Theo đó, lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tại các cơ quan của tỉnh như sau:

Tháng 01: Ngày tiếp công dân là Thứ Ba, ngày 03

Tháng 02: Ngày tiếp công dân là Thứ Năm, ngày 02

Tháng 3: Ngày tiếp công dân là Thứ Tư, ngày 01

Tháng 4: Ngày tiếp công dân là Thứ Hai, ngày 03

Tháng 5: Ngày tiếp công dân là Thứ Tư, ngày 03

Tháng 6: Ngày tiếp công dân là Thứ Năm, ngày 01

Tháng 7: Ngày tiếp công dân là Thứ Hai, ngày 03

Tháng 8: Ngày tiếp công dân là Thứ Ba, ngày 01

Tháng 9: Ngày tiếp công dân là Thứ Sáu, ngày 01

Tháng 10: Ngày tiếp công dân là Thứ Hai, ngày 02

Tháng 11: Ngày tiếp công dân là Thứ Tư, ngày 01

Tháng 12: Ngày tiếp công dân là Thứ Sáu, ngày 01

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

Địa chỉ số: 027, đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30; buổi chiều: 14h00 đến 17h00

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố được bố trí theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố. Địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở HĐND-UBND huyện, thành phố.

N.A

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác