Lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, THCS

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2018 – 2019 đến phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Thành phố; các trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, để thống nhất trong tổ chức thực hiện phương pháp dạy học lồng ghép giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2018 - 2019 trong toàn quốc, Sở đề nghị các đơn vị trong quá trình giảng dạy nội dung, bài giảng cụ thể giáo viên quan tâm lồng ghép các nội dung kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với nội dung bài giảng, phát huy khả năng sáng tạo để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ các nội dung đạt hiệu quả.

Đối với chương trình, sách giáo khoa mới sẽ triển khai giáo viên nghiên cứu đề xuất bài, nội dung giáo dục lồng ghép quốc phòng và an ninh cho phù hợp.

Đối với môn Lịch sử, Địa lý, Thể dục và các môn có bài liên quan đến con người, địa danh, sự kiện lịch sử chống giặc ngoại xâm, phát triển sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khuyến khích giáo viên nghiên cứu giảng lồng ghép nội dung quốc phòng và an ninh.

Các bài giảng có nội dung lồng ghép được thông qua theo quy định, có kiểm tra đánh giá, sơ kết hàng năm, báo cáo kết quả về Sở theo quy định.

Thông qua việc lồng ghép quốc phòng và an ninh nhằm xây dựng, phát triển tư duy đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở; bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chổng ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào...

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác