Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Km5 - Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3852 384                  

Fax: 026 3954 538

2. Lãnh đạo cơ quan:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Bế Thanh Tịnh Chủ tịch 0263.853.463
2 Hoàng Văn Thông Phó Chủ tịch 0263.854.745
3 Phạm Đức Khôi Phó Chủ tịch 026.3853.464

2. Văn phòng

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trần Công Huân Chánh Văn phòng 3750.468
2 Nguyễn Thị Nguyệt Phó Chánh Văn phòng 3750.866
3 Lý Thị Nhung Văn thư 3.852.384
Website: 
http://www.caobang.gov.vn
Có website: