Một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai kịp thời các dịch vụ phục vụ sản xuất, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Tổng diện tích một số cấy trồng chính: 39.630,8 ha/41.158.8ha, đạt 96,29% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 115.303 tấn, tăng 1,8% so với KH vụ đông xuân, trong đó: Thóc 17.940 tấn; Ngô 97.336 tấn, cây có hạt khác 27,2 tấn. Công tác quản lý, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển động vật xuất, nhập khẩu; ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật nhập lậu theo quy định. Công tác trồng rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kết quả trồng rừng 6 tháng đầu năm được 485,4 ha, bằng 37,48%KH, tăng 177,4% so với cùng kỳ.

thuốc lá

Mô hình cánh đồng thuốc lá cao sản góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh

Sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến và khởi sắc, tập trung vào một số ngành như công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất, cung cấp nước sạch, công nghiệp in, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất điện, chế biến khoáng sản. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.552,3 tỷ đồng, bằng 57,49%KH, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm khá ổn định. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, thực phẩm đông lạnh, hàng tiêu dùng, hàng tạm nhập tái xuất và ô tô đã qua sử dụng; hàng nhập khẩu gồm vải may mặc, máy móc thiết bị, gỗ tông dù, than cốc, hợp kim Ferosilic và một số mặt hàng tiêu dùng khác. Tuy nhiên, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 366,04 triệu USD, bằng 54,31%KH, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 257,18 triệu USD, bằng 70,3%KH, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch nhập khẩu đạt 108,86 triệu USD, bằng 35%KH, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch giám sát, quản lý hàng tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan đạt 561,8 triệu USD, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động lưu thông hàng hoá và kinh doanh thương mại, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định. Hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt  2.756,16 tỷ đồng, tăng 4,6% với cùng kỳ năm 2016, bằng 45,54% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn cơ bản ổn định.

Hoạt động du lịch trong 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Lượng khách du lịch đến với Cao Bằng 6 tháng đầu năm ước đạt 398.300 lượt, bằng 47% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó khách quốc tế 20.284 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ; khách nội địa 378.016 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ); doanh thu ước đạt 79 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016; tốc độ tăng trưởng du lịch ước đạt 21%.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 600,05 tỷ đồng, bằng 53,6% so với dự toán Trung ương giao, bằng 44,4% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: thu nội địa 500,6 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán TW giao, bằng 42,3% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2016; thu xuất thuế xuất, nhập khẩu đạt 97,01 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán TW giao, bằng 58,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2016; thu các khoản huy động, đóng góp được 2,3 tỷ đồng. Các khoản chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn đến 30/6/2017 ước đạt 16.197 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020. Các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, khắc phục kịp thời các hư hỏng nhỏ phát sinh, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường; các công trình dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Giá trị sản xuất xây dựng (giá hiện hành) ước đạt 1.672,6 tỷ, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Công tác cấp giấy phép xây dựng công trình, thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, thẩm định thiết kế - dự toán, kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đúng quy trình. Việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến trên địa bàn tỉnh cũng được đẩy mạnh triển khai. Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/6/2017 đạt 560,93/1.775,2 tỷ đồng, bằng 31,6%KH, cao hơn 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Giáo dục - đào tạo được chú trọng phát triển, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của tỉnh diễn ra sôi nổi; công tác chăm lo các đối tượng chính sách và xóa đói giảm nghèo luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện; tích cực triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; an ninh trật tự xã hội được tăng cường, cơ bản đã kiềm chế được tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giá lợn hơi thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi. Công tác trồng rừng có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư phát triển còn thấp. Công tác xử lý vi phạm  vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vẫn chưa đi vào sản xuất. Kim ngạch xuất, nhập khẩu, thu ngân sách nội địa giảm so với cùng kỳ. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Cơ sở vật chất trường lớp học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Sếp Ánh

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6

Trong các tháng cuối năm, các ngành, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là đàn trâu, đàn bò, căn cứ vào dự báo tình hình cân đối cung cầu có kế hoạch duy trì tổng đàn lợn ở mức phù hợp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp vận tải và xe trọng tải hàng hóa lớn qua địa bàn tỉnh. Tiếp tục thu hút đầu tư các nguồn lực nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, nhất là khu đô thị mới thành phố Cao Bằng theo hình thức đối tác công tư, sử dụng đất. Thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường nội địa, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện hợp tác liên doanh phát triển sản xuất. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các công trình chuyển tiếp và khởi công mới thuộc các nguồn vốn năm 2017 và chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân trên các lĩnh vực. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi và nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất lớn, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Kim Thoa