Mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 3/6/2019.

Lực lượng chức năng huyện Thạch An cân xác định trọng lượng lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trước khi tiêu hủy.

 Lợn con các loại (trọng lượng < 12 kg/con): 44.800 đồng/kg lợn hơi.Theo đó, mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 3/6/2019, như sau:

Lợn thịt các loại, cụ thể:

Lợn thịt giống lợn lai, lợn ngoại: 30.400 đồng/kg lợn hơi.

Lợn thịt giống lợn bản địa (lợn địa phương): 37.600 đồng/kg lợn hơi.

Lợn nái, lợn đực giống đang khai thác:

Là giống lợn lai, lợn ngoại: 45.600 đồng/kg lợn hơi.

Là giống lợn bản địa (lợn địa phương): 56.400 đồng/kg lợn hơi.

Quyết định này được áp dụng từ ngày 3/6/2019 cho đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định mới.

K.C 

Các tin tức khác