Mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 3/6/2019.

Theo đó, mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 3/6/2019, như sau:

 Lợn con các loại (trọng lượng < 12 kg/con): 44.800 đồng/kg lợn hơi.

Lợn thịt các loại, cụ thể:

Lợn thịt giống lợn lai, lợn ngoại: 30.400 đồng/kg lợn hơi.

Lợn thịt giống lợn bản địa (lợn địa phương): 37.600 đồng/kg lợn hơi.

Lợn nái, lợn đực giống đang khai thác:

Là giống lợn lai, lợn ngoại: 45.600 đồng/kg lợn hơi.

Là giống lợn bản địa (lợn địa phương): 56.400 đồng/kg lợn hơi.

Quyết định này được áp dụng từ ngày 3/6/2019 cho đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định mới.

D.L

Các tin tức khác