Miếu Long Vương, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 05/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

IMG_2177_copy_copy_copy_copy_copy

Người dân làm lễ cầu tự, cầu phúc tại miếu Long Vương, phố Thông Huề, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích lịch sử - văn hóa miếu Long Vương, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với Di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Miếu Long Vương nằm bên bờ sông Bắc Vọng, dưới chân núi "Ba cô tiên", thuộc phố Thông Huề. Miếu được xây dựng từ thời nhà Lê; năm 2005, người dân Thông Huề góp công sức xây dựng lại. Trước cổng có sân tiền đường, hoành phi câu đối. Trên cổng khắc ba chữ "Long Vương miếu", trong miếu thờ tượng Nam Hải Long Vương ngao thuận. Bên trái tượng có câu đối: "Thủy giới páo dạu xiên gia thái"; bên phải có câu: "Long Vương phù tì vạn dân an"; phía sau tượng có ba chữ: "Thủy tinh cung"; phía trước (trên đầu tượng) thờ hai con mãng xà. Tương truyền, ngày xưa, người dân đi lại qua sông Bắc Vọng (đầu phố Thông Huề), năm nào cũng có người gặp nạn, thủy quái bắt từ 1 - 2 người về thủy cung. Trong phố Thông Huề, có hai vợ chồng làm nghề quét chợ, không có con. Do ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, vua Thủy Tề cho Nam Hải Long Vương đầu thai làm con. Một hôm, người con nói với bố mẹ: Mai con về thủy cung, bố mẹ và bà con ở lại mạnh khỏe, con về xin vua cha hằng năm sẽ không cho bắt những người dân đi qua cầu Thông Huề nữa. Nói rồi đêm đó người con chết. Từ khi người con của ông bà quét chợ chết, người dân qua lại sông Bắc Vọng không bị gặp nạn nữa. Bố mẹ và nhân dân thương người con, lập miếu thờ ghi nhớ công ơn cứu mạng muôn dân.

D.L

Các tin tức khác