Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Huy động tổng nguồn vốn đạt 7.735 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Huy động tổng nguồn vốn đạt 7.735 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã làm tốt việc cung ứng tiền mặt, bảo đảm an toàn tài sản kho quỹ. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến hết tháng 6/2013 đạt 7.735 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tăng 7% so với đầu năm.

Tổng dư nợ đến hết tháng 6/2013 đạt 6.013 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, tăng 3% so với đầu năm, nợ xấu 77 tỷ đồng, chiếm 1,28% tổng dư nợ. Trong đó, theo thời hạn cho vay, dư nợ ngắn hạn 1.695 tỷ đồng, chiếm 28,1%, tăng 2% so với đầu năm; dư nợ trung dài hạn 4.318 tỷ đồng, chiếm 71,9%, tăng 4% so với đầu năm; theo khối ngân hàng, dư nợ chủ yếu tại các ngân hàng thương mại đạt 4.079 tỷ đồng, chiếm 76,5%; Ngân hàng chính sách xã hội đạt 1.359 tỷ đồng, chiếm 23,5% và Ngân hàng phát triển đạt 575 tỷ đồng, chiếm 9,6%.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn thường xuyên điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay phù hợp quy định của NHNN và diễn biến thị trường. Đến nay, lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng điều chỉnh xuống 7%/năm; lãi suất cho vay thấp nhất 9%năm. Đến hết tháng 5/2013, có 437 doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ 2.636 tỷ đồng, chiếm 66% tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại. Chi nhánh NHNN đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát và kiểm tra nội bộ.

Những tháng cuối năm 2013, Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay; tích cực khơi thông nguồn vốn, chú trọng huy động vốn tại địa phương, đáp ứng cho vay với mọi thành phần kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng…

Hải Hà