Nghị quyết về giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 88/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác