Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 85/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác