Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Số ký hiệu: 89/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác