Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 92/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác