Nghị quyết về việc quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phi phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 91/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác