Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Số ký hiệu: 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 1/7/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác