Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 1/7/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HDND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác