Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn năm 2017

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiện toàn bộ máy thực hiện; tổ chức đi kiểm tra, giám sát, đánh giá và chỉ đạo thực hiện Chương trình tại cơ sở; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

DSC_3799

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Cao Chương.

Năm 2017, có thêm 5 xã đạt 19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 10 xã; có 38 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 115 xã đạt 5-9 tiêu chí; 14 xã dưới 5 tiêu chí (số xã dưới 5 tiêu chí giảm được 10 xã so với năm 2016, được 83,3% so với kế hoạch). Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 8,27 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với năm 2016 (đạt 98,4% so với kế hoạch). Có 10 tiêu chí tăng so với kế hoạch năm đó là: tiêu chí giao thông tăng 18 xã; tiêu chí thủy lợi tăng 6 xã; tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tăng 12 xã; tiêu chí nhà ở dân cư tăng 2 xã; tiêu chí thu nhập tăng 3 xã; tiêu chí lao động có việc làm tăng 26 xã; tiêu chí về giáo dục 17 xã; tiêu chí về văn hóa tăng 13 xã; tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm tăng 9 xã.

Nhằm đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Theo đó, toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp, cải tạo được 485, 78 km đường các loại; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 3/267m cầu treo; xây mới 01/12m cầu bê tông cốt thép. Tiếp tục duy trì, sửa chữa, nạo vét kiên cố hóa hồ, đập, kênh mương, vận hành công trình hợp lý; 100% xã có điện lưới; hệ thống trường, lớp, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư nâng cấp, trong năm có thêm 17 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 190 trường; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có đủ thiết bị dạy học tối thiểu cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học; có 12 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng tổng só xã đạt lên 85 xã; 100% các xã đã phủ sóng thông tin di động, truy cập internet.... Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Mô hình cây mận máu và Lê vàng tại huyện Bảo Lạc; Lê vàng tại Thạch An; Đề án sản xuất, chế biến và tiêu thị rau an toàn trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; mô hình trồng rau an toàn tại huyện Nguyên Bình...; hỗ trợ đề án phát triển cây trồng bản địa như cây Dẻ, Nếp Ong; mô hình chăn nuôi lợn nái Móng cái sinh sản tại một số huyện.

nhan%20dan%20xom

Nhân dân xóm Nặm Bjoóc, xã Thể Dục (Nguyên Bình) làm đường bê tông.(Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm. Trong năm, đã thực hiện cứu đói tết và cứu đói giáp hạt 2 đợt với 2.707,275 tấn gạo, cho 28.721 hộ; hỗ trợ gạo cho 1.234 hộ nghèo thôn bản giáp biên giới theo Nghị quyết 30a; hỗ trợ 10.039 kg ngô lai; 1.210 kg lạc, 6.062 kg lúa lai, 2.500 cây trúc sào, 99.867kg phân bón các loại; 120 con dê, 953 con lợn nái. 347 con bò cái, 306 chuồng trại cho 5.038 hộ thụ hưởng. Tiếp tục thực hiện chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho 369.955 người nghèo, người cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho 73.163 lượt hộ nghèo và hộ chính sách bảo trợ xã hội. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại 13/13 huyện, thành phố, 177/177 xã đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, có 13/13 huyện thành phố, 175/177 xã đạt chuẩn. Công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 27% năm 2016 lên 28% năm 2017. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 100% số xã có trạm y tế, 85% số xã có bác sỹ, đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người đan, 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin. Đời sống văn hóa của người dân được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệm, thể thao quần chúng, nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa được đa dạng và đẩy mạnh. Trong năm có 100.455 gia đình đạt chuẩn văn hóa; 1.323 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa... Công tác vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh được 87%, đạt 100% kế hoạch năm. Toàn tỉnh thực hiện di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà được 3.347 hộ/2.578 hộ, đạt 129,8%. Mở các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động và công tác xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyên lãnh thổ, quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh...

20170816_090827

Nhân dân xóm Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ  (Hà Quảng) đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi trâu bò.(Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Với mục tiêu phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, tăng bình quân 1 - 1,5 tiêu chí/xã so với năm 2017; phấn đấu bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 9,4 tiêu chí/xã; tăng 2 tiêu chí/xã đối với các xã đạt từ 10-14 tiêu chí; nhóm dưới 5 tiêu chí tăng từ 1-2 tiêu chí, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018. Kiện toàn BCĐ cấp tỉnh, huyện, Ban quản lý cấp xã theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phát động các phong trào thi đua gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Nêu cao tinh thàn trách nhiệm trong hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của thành viên Ban chỉ đạo; của các cơ quan, đơn vị được phân công hỗ trợ, giúp đỡ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa liên kết chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị; vận động toàn dân thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới".

Dương Liễu