Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 6

Ngày 16/5, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 6, năm 2018 - 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 6.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 6, năm 2018 - 2019 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thời gian nhận bài thi từ ngày phát động 16/5/2018 đến hết ngày 15/6/2019, các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 nhóm lĩnh vực, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng dự thi là mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đang làm việc và sinh sống tại Cao Bằng; không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất và đời sống, được áp dụng tại Cao Bằng từ năm 2013 trở lại đây đều được tham dự Hội thi. Mọi tổ chức đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền tham gia Hội thi.

Các thí sinh nộp hồ sơ và giải pháp dự thi về Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, 070B Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0206.3952.680; 0206.3882.363. Email: lienhiephoicb@gmail.com.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác