Phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập Thủy điện Nà Tẩu

Ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND, phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập; phòng chống lụt, bão an bảo đảm an toàn đập Công trình thủy điện Nà Tẩu.

Phương án được phê duyệt xác lập trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Minh (chủ đầu tư); Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Minh chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND xã Độc Lập, UBND huyện Quảng Uyên, tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án đã phê duyệt; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết để chủ động đối phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản.

Hải Hà

Các tin tức khác