Quảng Uyên: Làm 15.653 m đường bê tông thôn xóm

Qua 3 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Uyên làm được 15.653 m đường bê tông thôn xóm với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 291 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1 tỷ 916 triệu đồng.

DSC_0145

Tuyến mương xóm Pác Rằng, xã Phúc Sen (Quảng Uyên) được đầu tư xây dựng

Huyện lồng ghép các chương trình thực hiện 12 công trình kênh mương thủy lợi với kinh phí 9 tỷ 200 triệu đồng; thi công 1 công trình điện với kinh phí 560 triệu đồng; 5 công trình trường học với kinh phí 3 tỷ 600 triệu đồng; 1 công trình trụ sở UBND xã với kinh phí 4 tỷ 300 triệu đồng; đầu tư trên 1 tỷ đồng xây dựng nâng cấp công trình giao thông...

Theo baocaobang.vn