Quang Hán tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Gần 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhờ phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và sự đoàn kết một lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, xã Quang Hán (Trà Lĩnh) đã hoàn thành 9/19 tiêu chí trong XDNTM.

duong%20vao%20xom_copy

Đường vào xóm Vững Bền, xã Quang Hán (Trà Lĩnh) được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và phát triển sản xuất.

 

Là xã được huyện Trà Lĩnh chọn làm điểm thực hiện Chương trình XDNTM, hằng năm, Đảng ủy, chính quyền xã đã triển khai các nội dung, chương trình phát triển KT - XH gắn với chương trình XDNTM đến đông đảo cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Vận động cán bộ, đảng viên đi đầu, gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương. Qua đó, người dân được biết, được bàn, được làm và cũng chính là người kiểm tra giám sát các công trình dự án triển khai trên địa bàn, bám sát định hướng, mục tiêu của cấp trên.

Quá trình thực hiện, nhờ sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân nên nhiều gia đình trong xã đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào hiến đất, góp công, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho nhà thầu thi công các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt, trong thực hiện XDNTM, các tổ chức đoàn thể của xã đã tích cực vận động các đoàn viên, hội viên của mình tham gia các phong trào hoạt động ở địa phương. Ông Lưu Xuân Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Hội hiện có 9 chi hội cơ sở, với 89 hội viên. Hưởng ứng phong trào XDNTM, các hội viên đã tham gia nhiệt tình, như: hiến đất, ngày công lao động, trong đó, có 2 chi hội Vững Bền, Bản Lòa hiến khoảng 650 m2 đất làm đường nội thôn. Không chỉ vậy, các chi hội còn thi đua sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, điển hình có hội viên Bế Văn Thân, xóm Vững Bền trồng 150 cây quýt và khoảng 100 cây mận, cho thu nhập mỗi vụ gần 100 triệu đồng hay hội viên Chi hội Bản Lòa thành công trong phát triển mô hình trồng mía và nuôi cá.

Tương tự, tuổi trẻ của xã Quang Hán luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, nhất là phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”, được các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực hưởng ứng. Anh Bế Văn Tướng, Bí thư Đoàn xã khẳng định: Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã tham gia rất nhiều hoạt động góp phần XDNTM, như: Tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm, lập đội an ninh thôn tự quản, vận động các ĐVTN vay vốn làm kinh tế… Mỗi năm, ĐVTN đóng góp hàng nghìn công lao động vào XDNTM. Đồng thời, ĐVTN cũng tích cực, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Đoàn Thanh niên xã đang quản lý 1 tổ vay vốn với 20 hộ ĐVTN vay gần 500 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình...

Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, gần 4 năm triển khai, đến nay, Quang Hán đã đạt 9/19 tiêu chí NTM. KT - XH có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 97 hộ, chiếm 16,8%. Văn hóa, giáo dục tiếp tục được duy trì phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước để hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở. Tính riêng năm 2014, được Nhà nước hỗ trợ, xã đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm Pú Dô, với tổng kinh phí là 286 triệu đồng; xây dựng tuyến đường nội thôn 2 xóm: Lũng Dạc, Pú Dô với giá trị hơn 775 triệu đồng; tuyến đường liên thôn Lũng Hoài - Roỏng Búa với tổng mức đầu tư trên 2,6 tỷ đồng; xây dựng Trạm Y tế xã Quang Hán và hệ thống kênh mương thủy lợi từ Nà Roỏng đến Bản Mặc trị giá gần 500 triệu đồng.

Thời gian tới, Quang Hán tiếp tục phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư để hoàn thành 10 tiêu chí còn lại về NTM. Trước mắt, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành từng tiêu chí còn lại. Đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu, tập trung vào các công trình thiết thực ở các xóm gắn với phát triển sản xuất và cộng đồng dân cư. Mở rộng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, kinh tế trang trại, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, từng bước nâng cao đời sống của người dân, tạo động lực thúc đẩy XDNTM.

Theo baocaobang.vn