Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ Antimon Hát Han, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm

Ngày 26/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ Antimon Hát Han, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản sau khi Giấy phép khai thác hết hạn và thu hồi đất đai để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường, đất đai các khu vực khai thác và bàn giao toàn bộ cho chính quyền địa phương quản lý sử dụng.

Mỏ Antimon Hát Han thuộc Công ty cổ phần Phú Sơn, được cấp giấy phép khai thác số 2035/GP-UBND ngày 08/9/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng. Diện tích đóng cửa mỏ là 22,1ha.

Công ty Cổ phần Phú Sơn đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường đối với các nội dung: Thực hiện xây lấp 03 cửa lò có kích thước cửa lò rộng 2,54m x chiều cao 2,06m, đã tiến hành xây kín các cửa lò bằng đá hộc và xi măng với khối lượng 7m3 (kích thước cửa lò rộng 2,54m x chiều cao 2,06 m x chiều sâu 0,45m), đảm bảo an toàn cho người và gia súc. Tiến hành tháo dỡ, di chuyển các loại máy móc thiết bị ra khỏi khu vực mỏ và thực hiện vệ sinh và thu gom rác thải, các vật liệu phát sinh tại khu vực trong quá trình tháo dỡ.

 Công ty Cổ phần Phú Sơn có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích đóng cửa mỏ (22,1ha) để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa theo quy định của pháp luật.

 

 

D.L

Các tin tức khác