Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ barit Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 395/UBND - CN về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ barit Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản sau khi Giấy phép khai thác hết hạn và thu hồi đất đai để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường, đất đai các khu vực khai thác và bàn giao toàn bộ cho chính quyền địa phương quản lý sử dụng.

Mỏ barit Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm thuộc Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản barit và chì kẽm Cao Bằng, được cấp Giấy phép khai thác số 136/GP-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng. Diện tích đóng cửa mỏ là 24 ha.

Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản barit và chì kẽm Cao Bằng đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường đối với mỏ barit Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm.

Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản barit và chì kẽm Cao Bằng  có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích đóng cửa mỏ (24 ha) để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa theo quy định của pháp luật.

D.L

Các tin tức khác