Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ mangan Lũng Nạp, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ mangan Lũng Nạp, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho UBND huyện Trà Lĩnh để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Diện tích đóng cửa mỏ là 29,1ha.

Mỏ mangan Lũng Nạp, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh được cấp phép khai thác khoáng sản 2040/GP-UBND ngày 26/9/2008 do Công ty cổ phần Điện khoáng sản Cao Bằng khai thác.

Công ty cổ phần Điện khoáng sản Cao Bằng đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường đối với mỏ mangan Lũng Nạp, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh.

Công ty cổ phần Điện khoáng sản Cao Bằng có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích đóng cửa mỏ (29,1 ha) để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa theo quy định của pháp luật.

Kim Cúc 

Các tin tức khác