Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 20/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

anhminhohahongheo-15_41_56_016

Ảnh minh họa

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167, giai đoạn 2) với các nội dung: Điều chỉnh giảm 963 hộ không đúng đối tượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và các hộ không có nhu cầu vay vốn hỗ trợ. Bổ sung 428 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 có khó khăn về nhà ở. Đồng thời điều chỉnh tổng số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ, vốn vay hỗ trợ, chi phí quản lý, tiến độ huy động vốn từ năm 2016 - 2020.

N.A

 

Các tin tức khác