Quyết định Điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế đồ án: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1706/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác