Quyết định điều chỉnh Quyết định sô 569/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung (ần 1) kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

Số ký hiệu: 1885/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác