Quyết định Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 957/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/07/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác