Quyết định Ủy quyền cho UBND thành phố Cao Bằng quyết định thu hồi đất (các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa – Khu đô thị 1B – giai đoạn 1,

Số ký hiệu: 554/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác