Quyết định bãi bỏ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ba hành Quy định cụ thể thực hiện Quy chế quả lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 924/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 9/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Ngoại vụ
Các văn bản khác