Quyết định ban hành Điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng - Công ty trách nhiệm hữu hạn

Số ký hiệu: 306/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/3/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Các văn bản khác