Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cáp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cáp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1920.PDF10.75 MB