Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019, định hướng giai đoạn 2019-2020

Số ký hiệu: 2209/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Các văn bản khác