Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 14/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/04/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác