Quyết định Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 21/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác