Quyết định ban hành Quy định về tỷ lệ phần trăm (&) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 06/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/3/2015
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác