Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 24/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/04/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Thương mại
Các văn bản khác