Quyết định công bố danh mục TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Quyết định công bố danh mục TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon DT S KH và CN - Ban trinh.pdf761.99 KB