Quyết định công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và mức độ 1 năm 2017

Số ký hiệu: 2575/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2017
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác