Quyết định Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018

Số ký hiệu: 2078/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Các văn bản khác